Psoriasis differential diagnosis. Magyar Dermatológiai Társulat


psoriasis differential diagnosis

A moulage-ok egyes testrészekrôl, alakokról készített háromdimenziós leképezések, amikkel a Régen dokumentációs és oktatási célokra használták ôket, ma orvostörténeti és muzeológiai jelentôségük van, kevés publikációban jelennek meg. Mára a vizuális archivációba a digitális fényképek foglalják el helyüket.

psoriasis differential diagnosis

A leghíresebb európai moulage-készítô műhely a párizsi Saint Louis kórházban volt, ahol Charles Lailler vezetése alatt Jules Baretta munkái készültek és ahonnan egész Európa megismerhette a moulage-okat. A viaszfigurák készítése nem csak szakmai hozzáértést kívánt meg, hanem a készítôk sokszor a szobrászművészet mesterei is voltak egyben.

psoriasis differential diagnosis

A párizsi gyűjteményt Prof. Skutta Árpád is tanulmányozta, aki a magyarországi moulage-készítés atyja volt, és a Debreceni Egyetem OEC Bôrgyógyászati Klinikájának gyűjteményében is fôként az ô és psoriasis differential diagnosis munkatársa alkotásai láthatók.

psoriasis differential diagnosis

Ages ago they used them for documentary and educational purposes, now they have medical historical and museological importance, but they appear rarely in publications. Now digital photography has taken over their place in visual archives.

psoriasis differential diagnosis

Making wax figures required not only professional skills but the manufacturers were often masters of sculptural arts.